Szanowni Państwo

Dokonaliśmy podziału na grupy- grupy są utworzone zgodnie z przypisaniem dzieci do właściwych oddziałów- czyli po powrocie do naszego Przedszkola nie będzie zmian- oprócz młodszego rodzeństwa, które obecnie są wraz ze starszym rodzeństwem.

Jedynie grupa II- w związku z długotrwałym zwolnieniem p. Beaty Fudały obecnie jest połączona z grupą I.

Zapewniam , że w każdej z grup będzie realizowana podstawa programowa.

Obiecuję, ze od razu gdy otrzymam komunikat od nadzoru budowlanego- kiedy zostanie usunięta awaria  dachu- zaraz otrzymacie Państwo taką informację.

Pod listą dzieci znajdują się zgody wymagane w danym Przedszkolu- bardzo proszę je wydrukować i jutro wraz z dzieckiem dostarczyć do przydzielonego przedszkola.

Przedszkole nr 111 -grupa V „0”

Lista dzieci Przedszkole ul skwerowa

Deklaracja rodzica – pobyt dziecka w P111 (DOCX 26KB)

Karta z ważnymi informacjami dotyczącymi dziecka (PDF 155KB)

Przedszkole nr 31 -grupa IV „0”

Deklaracja posiłki P31 2020-2021 (PDF 531KB)

Oświadczenie – ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY (PDF 32KB)

Upoważnienie dotyczące odbioru dziecka z przedszkola (PDF 168KB)

Przedszkole nr 94- grupa II

Deklaracja wrzesień 2020 (PDF 311 KB)

Odbiór dziecka (PDF 313 KB)        OŚWIADCZENIE – (PDF 184 KB)             

PROCEDURA 1 – Przyprowadzanie i odbiór (PDF 288KB)

PROCEDURA 2 – Podejrzenie zakażenia (PDF 238KB)

PROCEDURA 3 – Przebywanie dzieci na powietrzu (PDF 224KB)

PROCEDURA 4 – Bezpieczeństwo na terenie – P94 (PDF 393KB)

PROCEDURA 5 – Szybka ścieżka komunikacji (PDF 197KB)

 

Przedszkole nr 80- grupa I i II

Deklaracja rodzica (DOC 73KB)

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola nr 80 (DOCX 16KB)

Zgoda na udział dziecka w zajęciach logopedycznych (ODT 7KB)