GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA I KOREKCYJNA

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu mogą stanowić ciekawą propozycję oddziaływań dotyczących nie tylko motoryki. Należy uwzględnić w nich zadania, które umożliwią dziecku ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzą motywację do wszechstronnej aktywności stanowiącej niezbędny warunek jego rozwoju. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone przyczynią się do osiągnięcia „gotowości szkolnej”.
Zajęcia korekcyjne organizowane w przedszkolu (1-2 razy w tygodniu po 30 min) są niewystarczające, dlatego też zaleca się systematyczne ćwiczenia w domu indywidualnie dobrane do rodzaju wady. Ćwiczyć należy wraz z rodzicem, który koryguje postawę dziecka, dba o bezpieczeństwo ćwiczeń oraz często jest współćwiczącym.
 
Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna – co robimy na zajęciach:

1. Kształtujemy nawyk prawidłowej postawy ciała.
2. Poprawiamy nieprawidłową pracę aparatu oddechowego poprzez koordynację oddechu z ćwiczeniami.
3. Zwiększamy ogólną sprawność fizyczną i wydolność organizmu dzieci poprzez stosowanie ćwiczeń kształtujących, oddechowych i wytrzymałościowych, a także gry i zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla konkretnej wady.
4. Kształtujemy i zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśniową.
5. Uaktywniamy układy: narządów ruchu, oddechowego i krążenia.
6. Pracujemy nad likwidowaniem przykurczów, mających bezpośredni wpływ na kształtowanie postawy.
7. Wyrabiamy nawyk prawidłowego stawiania stóp w chodzie i w biegu.
8. Korygujemy płaskostopie.

Dla uatrakcyjnienia i jeszcze efektywniejszego rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego naszych przedszkolaków, prowadzimy zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej wykorzystując różne metody i kategorie ćwiczeń. Przedszkole posiada bogatą ofertę pomocy i przyborów gimnastycznych, dzięki czemu ćwiczenia są bardziej atrakcyjne dla dzieci.   
Dzięki temu nasze maluchy są świadome własnego ciała, sprawnie poruszają się w przestrzeni oraz swobodnie nawiązują kontakt za pomocą ruchu i dotyku. A odpowiednia dawka ćwiczeń gimnastycznych już od najmłodszych lat wyrabia u nich prawidłowe nawyki i uczy je, jak samemu dbać o prawidłową postawę ciała.                

Zajęcia prowadzi : mgr Agnieszka Murak
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 min – w poniedziałki i w piątki.
 
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
 
Zajęcia specjalistyczne z logopedą – 1 raz w tygodniu, zajęcia organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę; zajęcia prowadzi logopeda, zajęcia odbywają się indywidualnie.
 
Zajęcia prowadzi logopeda: mgr Beata Zaława-Buczyńska
 
ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
 
Zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne prowadzone raz w tygodniu w grupach przedszkolnych. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. 
Dodatkowo p. Psycholog raz w miesiącu będzie do dyspozycji rodziców prowadząc konsultacje.  Daty konsultacji będą podane we wrześniu.
 
Zajęcia prowadzi psycholog: mgr Elżbieta Srokowska-Pawelska
PAni psycholog dostępna jest w naszym przedszkolu w każdy wtorek w godzinach 11:30-16:30

RELIGIA

Zajęcia prowadzone w trzech najstarszych grupach , dwa razy w tygodniu. Są to zajęcia jedynie dla chętnych- nieobowiązkowe.

Zajęcia prowadzi: mgr Joanna Wojtowicz

Zajęcia odbywają się w grupach starszych.

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu w każdej grupie przedszkolnej, we wtorki i w czwartki.

Zajęcia prowadzi: mgr Martyna Kazieczko

ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI KARATE „MALI WSPANIALI”
 
„Mali Wspaniali” został stworzony przez połączenie metodologii gier oraz uniwersalnych wartości wychowawczych związanych ze sztukami walki, aby zapewnić dziecku od trzeciego roku możliwość uczestniczenia w sporcie i aktywności fizycznej. Chcemy, aby dzieci poczuły się bardziej zmotywowane, pewne siebie i zdolne do aktywności – co zwiększy prawdopodobieństwo aktywności w późniejszym okresie życia. zajęcia odbywają się w każdą środę.
 
RYTMIKA i AUDYCJE MUZYCZNE

Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie.

Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.

Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek.

Dodatkowo przedstawiamy Harmonogram audycji muzycznych prowadzonych przez Narodowe Forum Muzyki.

Harmonogram audycji muzycznych w roku szkolnym 2019/2020
P 141
DATA GODZINA ILOŚĆ AUDYCJI TEMAT
10.10.2019 11.15 – 12.15 2 „Ognisty ptak”
05.12.2019 11.15 – 12.15 2 „Rudolf czerwononosy”
30.01.2020 (za luty) 11.15 – 12.15 2 „Bajka baletowa”
16.04.2020 11.15 – 12.15 2 „Pantofelki na czerwonym obcasie”
09.06.2020 11.15 – 12.15 2 „Baśń o rusałce”