RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  W  PRZEDSZKOLU  NR 141

6:45 – 8:15
 • Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań i wg własnych pomysłów;
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci i zgodne funkcjonowanie w grupie;
8:15 – 8:30
 • Zestaw zabaw ruchowych zorganizowanych;
9:10 – 10:30
 • Wspomaganie dzieci w poznawaniu i odkrywaniu świata poprzez stymulowanie rozwoju procesów poznawczych. Wspieranie ich ciekawości i aktywności poznawczej poprzez tworzenie odpowiednich warunków wg realizowanego przez placówkę programu edukacyjnego. Zajęcia dodatkowe z całą grupą: katecheza, zajęcia muzyczno-rytmiczne.
10:30 – 11:30
 • Udział w organizowanych grach i zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym; bezpieczne organizowanie sobie czasu wolnego na świeżym powietrzu; spacery i wycieczki;
11:30 – 11:45
 • Czynności opiekuńcze i samoobsługowe przed posiłkiem;
11:45 – 12:10
 • I część obiadu;
12:10 – 12:30
 • Elementy relaksacyjne i wyciszające grupę – krótki odpoczynek przy muzyce, bajce itp.
12:30 – 13:20
 • Zabawy na podwórku – wykazywanie aktywności fizycznej na sprzęcie, zachęcanie do obserwacji przyrodniczych, zjawisk atmosferycznych;
13:20 – 13:30
 • Czynności i zabiegi higieniczno- sanitarne- kształtowanie nawyków prozdrowotnych;
13:30 – 14:00
 • II część obiadu;
14:00 – 15:00
 • Czas do dyspozycji nauczyciela; tworzenie sytuacji do integrowania grupy oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz inne w zależności od potrzeb grupy i zainteresowań;
15:00 – 17:00
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej w zabawach spontanicznych z uwzględnieniem poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi; kontakty okolicznościowe z rodzicami;
Uwaga
 • leżakowanie- dla dzieci najmłodszych odbywa się w gr. I, w godz. 12:00- 13:30
 • dzieci 5, 6 letnie mają skrócony czas pobytu w ogrodzie